STABIL STUDIO

statická a projekční kancelář
na stabilních základech od roku 2007


navrhování a optimalizace ocelových a betonových konstrukcí 

Více informací

Statická a projekční kancelář 
pro Vás rychle zajistí navržení a posouzení nosných částí stavební konstrukce. Navrhování konstrukcí provádíme dle ČSN, EC, DIN popřípadě AISC a BS.

Při zpracování projektů používáme nejnovější teoretické znalosti z oboru, navrhované konstrukce splňují ekonomické i uživatelské vlastnosti. Konstrukce navrhujeme od koncepčního řešení až po realizaci a dodavatelskou dokumentaci.

Naše nabídka služeb:

návrhy konstrukcí

  • navrhování ocelových konstrukcí
  • navrhování betonových a železobetonových konstrukcí
  • navrhování základových konstrukcí

rekonstrukce objektů

  • statické posudky stávajících objektů
  • provizorní zajištění objektů při přestavbě
  • rekonstrukce stávajících nosných konstrukcí
  • navrhování nových nosných částí objektů

průzkum stávajícího stavu a statické zajištění

  • konzultační a poradenská činnost
  • inženýrská činnost

Statická a projekční kancelář
neustále cílevědomě pracuje na zkvalitnění své práce, která je podpořená čtyřicetiletou odbornou praxí hlavního statika. 
Samozřejmostí je digitalizace naší práce, kterou díky aktualizování softwaru a hardwaru neustále vylepšujeme. 

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500